Isnaini, E. “KEKUATAN SERTA SYARAT KEABSAHAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DIDALAM SUATU PERSIDANGAN DITINJAU DARI KUHAP”. Jurnal Independent, vol. 4, no. 2, Sept. 2016, pp. 47-53, doi:10.30736/ji.v4i2.53.