Muljono, B. E. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENJUAL TERHADAP PIHAK PEMBELI WANPRESTASI DALAM IKATAN JUAL BELI TANAH”. Jurnal Independent, vol. 4, no. 2, Sept. 2016, pp. 41-46, doi:10.30736/ji.v4i2.51.