Muljono, B. E. “PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK”. Jurnal Independent, vol. 4, no. 1, June 2016, pp. 20-27, doi:10.30736/ji.v4i1.45.