Muljono, B. E. “PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS”. Jurnal Independent, vol. 1, no. 2, Sept. 2013, pp. 59-70, doi:10.30736/ji.v1i2.13.