[1]
B. E. Muljono, “PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK”, independent, vol. 4, no. 1, pp. 20–27, Jun. 2016.