[1]
B. E. Muljono, “PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS”, independent, vol. 1, no. 2, pp. 59–70, Sep. 2013.