Suisno, Suisno. 2016. “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK ADA IZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG”. Jurnal Independent 4 (2):8-14. https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57.