Muljono, Bambang Eko. 2013. “PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS”. Jurnal Independent 1 (2):59-70. https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.13.