Ningtias, A. D. (2019). PENJAJA SEKS MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. Jurnal Independent, 7(1), 146–150. https://doi.org/10.30736/ji.v7i1.91