Suisno, S. (2016). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK ADA IZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG. Jurnal Independent, 4(2), 8–14. https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57