Muljono, B. E. (2016). PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK. Jurnal Independent, 4(1), 20–27. https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.45