[1]
Muljono, B.E. 2013. PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. Jurnal Independent. 1, 2 (Sep. 2013), 59–70. DOI:https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.13.